Stwardnienie rozsiane - Stwardnienie rozsiane w literaturze

lekarze specjaliści > Stwardnienie rozsiane >Stwardnienie rozsiane w literaturze

Stwardnienie rozsiane w literaturze

Szersze informacje na temat stwardnienia rozsianego można znaleźć w poniższych pozycjach:

1. Cendrowski Wojciech Stefan, Stwardnienie rozsiane, PZWL, Warszawa 1993

2. Ochojska Danuta, Stwardnienie rozsiane i rodzina : psychologiczna analiza sytuacji w rodzinach osób dorosłych chorych na stwardnienie rozsiane, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 2000

3. pod red. Beaty Zakrzewskiej-Pniewskiej, Stwardnienie rozsiane : nowy poradnik dla pacjenta, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2010

4. Paweł P Liberski, Wielisław Papierz, Wojciech Kozubski, Iwona Kłoszewska, Mirosław Jan Mossakowski: Neuropatologia Mossakowskiego : Choroby demielinizacyjne, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2005, ss. 161-174.

5. Joanna Jasińska, Stwardnienie rozsiane (SM) : poradnik chorego i terapeuty, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Olsztynie, Olsztyn 2008

6. Krystyna Mitosek-Szewczyk, Ciąża a stwardnienie rozsiane, Omikron, Stare Babice 2008

Zobacz więcej >>

 

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl