Stwardnienie rozsiane - Stwardnienie rozsiane – diagnostyka choroby

lekarze specjaliści > Stwardnienie rozsiane >Stwardnienie rozsiane – diagnostyka choroby

Stwardnienie rozsiane – diagnostyka choroby

Stwardnienie rozsiane zwykle można rozpoznać po objawach opisywanych przez pacjenta oraz wykonując badanie przedmiotowe. Jednakże nieocenioną rolę w diagnozowaniu stwardnienia rozsianego odgrywają badania laboratoryjne. Badaniem, które może wykryć stwardnienie rozsiane, nawet gdy choroba jest jeszcze w bardzo początkowym stadium, jest rezonans magnetyczny. Dzięki rezonansowi magnetycznemu można podjąć natychmiastowe leczenie i szansę na znaczne spowolnienie choroby. U osób co do których istnieje podejrzenie stwardnienia rozsianego wykonuje się badanie polegające na pobraniu płynu rdzeniowo-mózgowego. Badanie to pozwala określić ciężkość choroby. Stwardnienie rozsiane można także diagnozować poprzez wzrokowe, pniowe i somatosensoryczne potencjały wywołane. Należy jednak pamiętać, że im bardziej szczegółowe bada wykonamy tym większa szansa na szybkie wykrycie choroby i podjęcie leczenia w odpowiednim czasie a tym samym na opóźnienie jej skutków.Zobacz więcej >>

 

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl